Apie technologiją

Įrengiami plieninių vamdžių dėklai požeminių komunikacijų susikirtimuose su keliais, geležinkeliais ir kitomis kliūtimis, naudojant hidraulinius sraigtinio tipo įrenginius/presus. Įrengiamų plieninių dėklų pritaikymo ir panaudojimo sritys gali būti labai įvairios, tokios kaip: vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, dujotiekio,  šiluminių ir elektros perdavimo trasų tiesimas, vandens pralaidų įrengimas ir daugelyje kitų su požemine statyba susijusių darbų.

Pagrindiniai technologijos duomenys

Įrengiamų vamzdžių skersmuo: 325-1620 mm
Naudojamos medžiagos: plieniniai vamzdžiai
Vieno uždaro praėjimo atstumas: iki 80 m

Technologiniai privalumai

  • Darbų metu išgaunamas daug didesnis darbų našumas, kas užsakovui leidžia daug greičiau įgyvendinti turimą projektą.
  • Įranga yra gana kompaktiška, todėl  darbų metu eksploatuojama neužstatant didesnių vietovės plotų.
  • Galimybė stebėti vamzdžių judėjimo trajektoriją.
  • Naudojant šią technologiją vamzdynai gali būti  įrengiami tiesiai į esamus šulinius ar kameras jų nesuardant.
  • Technologija darbų metu nesukelia vibracijos.

Technologijos proceso aprašymas

Iš iškasos 15.0 x 4.0m hidrauliniu stumimo įrenginiu McLaughlin 54/60 stumiami 9m ilgio atkarpų plieniniai vamzdžiai. Gruntas iš stumiamų vamzdžių šalinamas viduje jų gulinčių sraigtų pagalba ant kurių pritvirtinta gręžimo galva. Gręžimo galva yra pirmojo vamzdžio priekyje ir spaudžiama į gruntą pradeda gręžti. Spaudimas vyksta agregatui judant bėgiais, hidraulinių stūmoklių pagalba. Gruntas išmetamas pro kairėje agregato pusėje esančią ertmę. Prie kiekvieno įstumto vamzdžio privirinamos vis naujos plieninių vamzdžių atkarpos, bei prijungiami grunto išmetimo sraigtai. Procesas vyksta tol, kol pasiekiama paruošta priėmimo duobė. Baigus plieninio vamzdžio prastūmimo darbus, iš vamzdžio yra ištraukiami gręžimo sraigtai, o su jais ir visas likęs gruntas.