Technologie bezwykopowe

Jesteśmy jedyną firmą na Litwie, która może zaoferować montaż rurociągów do budowy sieci instalacyjnych z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania (pipe jacking), co pozwala na wykonanie prac ze szczególną dokładnością.

O nas

Technologie

Mikritunelowanie

Główne zastosowania mikrotunelowania to instalowanie nowych systemów kanalizacyjnych i odwadniających, gazociągów i wodociągów, ropociągów, systemów kanałów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Więcej

Przewiert

Za pomocą hydraulicznych urządzeń/pras śrubowych dokonuje się montażu obudowy rur stalowych w miejscach przecinania się instalacji podziemnych z drogami, kolejami, zbiornikami wodnymi.

Więcej

Przecisk

Za pomocą pneumatycznych przebijaków do rur/kretów dokonuje się montażu obudowy rur stalowych w miejscach przecinania się instalacji podziemnych z drogami, kolejami, zbiornikami wodnymi.

Więcej