Tehnoloogiast

Terastoruümbrised paigaldatakse maanteede, raudteede, veekogudega maa-aluste kommunikatsioonide ristmikele, kasutades torude pneumaatilisi rammimismasinaid. Terasümbriste kasutusvaldkonnad ja kasutusalad võivad olla väga erinevad, näiteks: veevarustuse ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine, gaasijuhtmete, soojus- ja elektri ülekandetrasside ehitamine, veevarustuse paigaldamine ja paljud muud maa-aluse ehitusega seotud alad.

Põhiandmed

Toru läbimõõt: 219 -1220 mm
Materjalid: terastorud
Ühe jooksu vahemik: kuni 35 m

Tehnologiaprotsessi kirjeldus

6,0 - 11,0 m pikkused terastorusegmendid on rammitud 13,0 x 3,0 m auku, kasutades pneumaatilist rammimishaamrit. Torud on rammitakse avatud otsast, nii et protsessi käigus koguneb torudesse pinnas. Igale paigaldatud torule keevitatakse uued terastorusegmendid. Protsess jätkub seni, kuni on jõutud ettevalmistatud sisenemiskohani. Terastoru läbisurumisel eemaldatakse pinnas torust. Pinnas puhastatakse suruõhu abil: puhudes või pestes hüdrodünaamilise meetodiga.