Par tehnoloģiju

Tiek ierīkoti tērauda cauruļu futrāļi pazemes komunikāciju krustpunktos ar ceļiem, dzelzceļiem, ūdenstilpnēm, izmantojot pneimatiskās cauruļu iedzīšanas mašīnas / kurmjus. Ierīkojamo tērauda futrāļu piemērošanas un izmantošanas jomas var būt ļoti dažādas, piemēram: ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu ierīkošana, gāzesvada, siltuma un elektroenerģijas pārvades trašu ierīkošana, ūdens caurteku ierīkošana un daudzi citi ar apakšzemes būvniecību saistīti darbi.

Tehnoloģijas pamatdati

Ierīkojamo cauruļu diametrs: 219-1220 mm
Izmantotie materiāli: tērauda caurules
Vienas slēgtas pārejas attālums: līdz 35 m

Tehnoloģijas procesa apraksts

No izrakuma vietas 13,0 x 3,0 m ar pneimatisko iedzīšanas ierīci tiek iedzīti 6,0–11,0 m gari tērauda cauruļu posmi. Caurules tiek iedzītas ar atvērtu galu, tāpēc augsne procesa laikā uzkrājas caurulēs. Pie katras ierīkotās caurules tiek piemetināti aizvien jauni tērauda cauruļu posmi. Process ilgst tikmēr, kamēr tiek sasniegta sagatavotā pieņemšanas bedre. Pabeidzot tērauda caurules caurstumšanas darbus, no caurules tiek iztīrīta augsne. Augsne tiek tīrīta ar saspiesta gaisa palīdzību: izpūšot vai izmazgājot ar hidrodinamisko tehniku.