Galvenās jomas, kur tiek izmantota mikrotunelēšana, ir jaunu kanalizācijas un drenāžas sistēmu, gāzes un ūdens maģistrāles, naftas cauruļvadu, elektrības un telekomunikāciju kanālu sistēmu ierīkošana.

Tehnoloģija tiek izmantota darbiem zem ceļiem, autostrādēm, dzelzceļiem, upēm, kanāliem, ēkām, lidostām un minimāli samazina virsmas traucējumus.

Tehnoloģija ir piemērota visu veidu augsnei gan sausos un ūdens apstākļos, ieskaitot klintis, jauktu augsni vai atsevišķus akmeņus.

Tehnoloģijas pamatdati

Ierīkojamo cauruļu diametrs: 780–2200 mm
Izmantotie materiāli: GRP caurules, polimērbetona, stikla šķiedras vai keramikas caurules
Vienas slēgtas pārejas attālums: līdz 250 m

Tehnoloģijas priekšrocības

  • Darbu veikšanas precizitāte
  • Plašas pielietošanas iespējas
  • Uzstādīšana lielos attālumos
  • Iespēja uzreiz ierīkot sistēmu darba caurules
  • Mazāka saskarne ar infrastruktūru
  • Mazāk satiksmes traucējumu
  • Iespēja strādāt zem ūdens, ēkām
  • Iespēja strādāt visu tipu augsnēs, ieskaitot klintis, jauktu augsni un atsevišķus akmeņus

Tehnoloģijas procesa apraksts

AVN mikrotuneļa mašīnas visbiežāk tiek vadītas ar tālvadību no augšpusē atrodošās vadības pults. Operatoram caur datora konsoli, videonovērošanas kameru un žiroskopu tiek sniegta nepārtraukta informācija par AVN mašīnas atrašanās vietu, orientāciju un hidrauliskajām ierīcēm. Caur ierīkotajām videokamerām operators var vērot atsevišķu ierīču darbību. AVN mašīna kustas uz priekšu, hidrauliskajai piedziņai griežot “griešanas” gredzenu, un ar hidrauliskās preses, kas ir iebūvēta betona darba šahtā, palīdzību. Mašīnai kustoties augsnē, darba šahtā tiek pievienotas aizvien jaunas cauruļu daļas, kamēr tiek sasniegta AVN mašīnas pieņemšanas šahta. Mašīnā sakrājusies augsne samaisās ar urbšanai izmantoto ūdeni un šķidrā konsistencē tiek izvadīta uz separācijas staciju. Separācijas stacijā nostādinātais ūdens tiek nodots atpakaļ uz AVN mašīnu, tā radot slēgtu ciklu.