Za pomocą pneumatycznych przebijaków do rur/kretów dokonuje się montażu obudowy rur stalowych w miejscach przecinania się instalacji podziemnych z drogami, kolejami, zbiornikami wodnymi. Obszary dostosowania i zastosowania montowanych obudów stalowych mogą być bardzo zróżnicowane, takie jak: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gazociągów, tras przesyłu ciepła i energii elektrycznej, montaż kanałów wodnych i wiele innych robót budowlanych podziemnych.  

Podstawowe dane technologicze

Średnica montowanych rur: 219-1220 mm
Wykorzystywane materiały: rury stalowe
Odległość jednego zamkniętego przejścia: do 35m

Opis procesu technologicznego

Z wykopu 13,0 x 3,0 m rury stalowe o długości 6,0-11,0 m są wbijane za pomocą pneumatycznego przebijaka. Rury są wbijane otwartym końcem, dzięki czemu w nich w trakcie pracy gromadzi się gleba. Do każdej zainstalowanej rury są spawane nowe odcinki rur. Proces trwa aż do dotarcia do przygotowanego dołu odbiorczego. Po przepchnięciu stalowej rury jest z niej usuwana gleba. Glebę usuwa się za pomocą sprężonego powietrza: przedmuchując lub przemywając maszyną hydrodynamiczną.