Główne zastosowania mikrotunelowania to instalowanie nowych systemów kanalizacyjnych i odwadniających, gazociągów i wodociągów, ropociągów, systemów kanałów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Technologia jest szeroko stosowana przy układaniu tras gazociągów pod zbiornikami wodnymi – technologia Direct Pipe.

Technologia ta jest wykorzystywana do prac pod drogami, autostradami, liniami kolejowymi, rzekami, kanałami, budynkami, lotniskami, minimalnie zakłócając ruch na powierzchni.

Technologia jest odpowiednia do wszystkich rodzajów gleb w warunkach suchych i mokrych, w tym skał, gleby mieszanej lub pojedynczych kamieni.

Podstawowe dane technologicze

Średnica montowanych rur: 780-2200mm
Wykorzystywane materiały: rury z betonu polimerowego, włókna szklanego lub ceramiczne
Odległość jednego zamkniętego przejścia: do 250m

Zalety technoloii

  • Dokładność wykonania prac
  • Szeroki zakres zastosowań
  • Możliwość długich przejść
  • Możliwość pracy na szczególnie dużej głębokości
  • Możliwość natychmiastowego montażu rur roboczych systemów
  • Mniejsza łączność z infrastrukturą
  • Mniej zakłóceń ruchu
  • Możliwość pracy pod wodą, budynkami
  • Możliwość pracy na wszystkich typach gleb, w tym glebach kamienistych, mieszanych lub pojedynczych kamieniach.

Opis procesu technologicznego

Maszyny mikrotunelowe AVN są zwykle sterowane zdalnie z nawierzchniowego panelu sterowania. Stała informacja o położeniu, orientacji i urządzeniach hydraulicznych maszyny AVN jest dostarczana operatorowi za pośrednictwem konsoli komputerowej, kamery monitorującej lub żyroskopu. Operator przez zainstalowane kamery wideo może monitorować pracę poszczególnych urządzeń. Maszyna AVN porusza się do przodu przy pomocy napędu hydraulicznego obracającego pierścień „tnący” i prasy hydraulicznej zamontowanej w betonowym szybie roboczym. Gdy maszyna porusza się w glebie w szybie roboczym podłączane są nowe odcinki rur, aż do osiągnięcia szybu odbiorczego maszyny AVN. Zgromadzoną w maszynie glebę miesza się z wodą używaną do wiercenia, po czym płynna konsystencja odprowadzana jest do stacji separacji. Woda osiadła w stacji separacji jest kierowana z powrotem do maszyny AVN, tworząc w ten sposób zamknięty obieg.